Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie znamy nawet najprostszych rzeczy, na przykład, czy uniwersum jest nieskończone, czy nie, czy dusza jest odmienna od ciała, czy nie.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dam ci guldena jeśli mi powiesz, gdzie jest Bóg.A ja ci dam dwa guldena gdy mi powiesz, gdzie Go nie ma.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wykonywanie swego obowiązku to najpiękniejszy i najszlachetniejszy czyn, jaki można zrealizować na ziemi. Obowiązek to wielka zasada, która porządzi światem

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu  Mądrość ma dwoje oczu. Jednym spogląda w dal na to, co jest do zrobienia, drugim spogląda wstecz na to, co zostało zrobione.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jedynie ten, kto myśli, zrozumie język. Język nie jest narzędziem umysłu, ale umysł jest narzędziem języka. Bycie jest zawsze bytem czegoś. To jest być konkretnym, a to oznacza bycie we czasie.

Filozofia

znak cytatu Nie jestem wystarczająco młody, aby wiedzieć wszystko. Wiele osób mówi, że z wiekiem robią się mądrzejsze. Często jednak z wiekiem ludzie stają się jedynie pewniejsi swoich uprzedzeń. Czym stajemy się starsi, tym mniej pytamy. Dlatego rozwijajmy naszą kreatywność, badajmy, pytajmy. Tylko zadając pytania możemy dowiedzieć się czegoś nowego.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jeśli zastanowię się nad sobą w odniesieniu do wszechświata,to kim ja jestem...?

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kto każdą chwilę obraca na swój użytek, kto każdy dzień układa jakby swój dzień ostatni, ten ani nie pragnie jutra, ani się go nie lęka.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Where there is a will there is a waygdy istnieje wola, znajdzie się sposób.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo to, co do niej wejdzie, nie będzie już tym samym, a rzeka już nie będzie taka sama.

Filozofia

Zobacz więcej