Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy czujesz się skończony...
Ale dokładnie nie wiesz, w którym miejscu...
Już jesteś cały skażony...

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Drogą do nieba jest wypełnianie obowiązków na ziemi.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Trwały i cenny owoc wychowania to cnota.Ona najwyższym dobrem i najwyższym skarbem.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dwa razy byłem na progu ruiny: raz, kiedy zostałem w sporze pokonany, a drugi raz - kiedy spór wygrałem.

Filozofia

znak cytatu Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie jest tragedią dla tych, którzy czują, i komedią dla tych, którzy myślą. Trzeba kierować się zdecydowanie jednym z tych punktów widzenia, ponieważ jedno wyklucza drugie.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie próbuj zrozumieć nie zrozumianego.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najszczęśliwsze życie polega na tym, aby nic nie wiedzieć.

Filozofia

znak cytatu Nikt tego nie docenił.
To było smutne.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest tym, co powinien być, czyli nie tyle istotą ludzką z daną naturą, co twórcą samego siebie, istotą zobowiązaną do doskonalenia siebie przez ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny.

Filozofia

Zobacz więcej