Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Istnieje różnica między złamanym sercem a zdruzgotaną duszą.

Fragmenty z książek

znak cytatu Bóg dzieli nierówno. Jednym daje wszystko, drugim figę z makiem...

Fragmenty z książek

znak cytatu ...strach przed najgorszym jest gorszy od pewności najgorszego.

Fragmenty z książek

znak cytatu Najlepszy dzień
mojego życia miał miejsce dzisiaj.

Fragmenty z książek

znak cytatu Czas być może leczy, ale nie przynosi zapomnienia.

Fragmenty z książek

znak cytatu Niektórzy ukrywają swoje prawdziwe oblicza... Czasem można poznać, że
noszą maski, ale nie zawsze. Nawet ludzie
o silnej intuicji mogą dać się nabrać.

Fragmenty z książek

znak cytatu I lubię nocą słuchać gwiazd. Są jak pięćset milionów dzwoneczków.

Fragmenty z książek

znak cytatu Bo jeśli widzieć znaczy uwierzyć, to dotknąć znaczy kochać.

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czas - to nic innego jak ciąg zakładek, za pomocą których przemieszczamy się tam i z
powrotem po księdze życia, powracając raz po raz do
pewnych wydarzeń.

Fragmenty z książek

znak cytatu Dopóki żyjesz, istnieje szansa.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej