Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Niektóre bitwy
wygrywają miecze i włócznie,
a inne gęsie pióra i kruki.

Fragmenty z książek

znak cytatu Prawdziwa miłość oznacza, że zależy ci na szczęściu drugiego człowieka bardziej niż na własnym, bez względu na to, przed jak bolesnymi wyborami stajesz.

Fragmenty z książek

znak cytatu W dzisiejszych czasach ludzie zbyt wiele myślą i niepotrzebnie wszystko analizują.

Fragmenty z książek

znak cytatu Wiedziałam, jak ciężko jest być córką ludzi, którzy cię nie dostrzegają, nawet jeśli stoisz przed nimi i tupiesz nogą.

Fragmenty z książek

znak cytatu Nawet najczarniejsza noc kiedyś
się kończy, trzeba tylko doczekać świtu.

Fragmenty z książek

znak cytatu Moją klęską nie jest samotność, lecz poczucie samotności.

Fragmenty z książek

znak cytatu Gdy zbliża się śmierć, wszystkie stworzenia okazują się zdolne do przemocy.

Fragmenty z książek

znak cytatu O miłości nie należy mówić ani pisać, trzeba ją przeżywać. Tylko to ma sens.

Fragmenty z książek

znak cytatu Człowiek nie powinien używać dwóch wyrazów: "nigdy" i "zawsze".

Fragmenty z książek

znak cytatu Na dnie morza widziałem
leżące słowa, tysiące słów,
wraki zdań, pytania i odpowiedzi,
które nigdy nie dotarły do celu.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej