William Szekspir uznawany jest za najwybitniejszego angielskiego poetę i dramaturga. Napisał 38 sztuk, 154 sonety, a także wiele utworów innych gatunków. Jest autorem znanych i wybitnych sztuk, takich jak "Romeo i Julia", "Makbet" oraz "Hamlet". Prezentujemy 11 najsłynniejszych cytatów poety w oryginale tłumaczone na język polski.

Najsłynniejsze cytaty Williama Shakespeare'a. Tłumaczenie na Polski

#1.

To be or not to be, that is the question. - Być albo nie być, oto jest pytanie.

#2.

What is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. - To, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało.

#3.

Listen to many, speak to a few. - Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu.

#4.

The rest is silence. - Reszta jest milczeniem.

#5.

All’s well that ends well. - Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

#6.

A horse! A horse! My kingdom for a horse! - Konia! Konia! Królestwo za konia!

#7.

All the world’s a stage,

And all the men and women merely players:

They have their exits and their entrances

And one man in his time plays many parts.

Cały świat to scena,

A ludzie na nim to tylko aktorzy.

Każdy z nich wchodzi na scenę i znika,

A kiedy na niej jest, gra różne role.

#8.

Life is a tale. Told by an idiot, full of sound and fury. Signifying nothing. -Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca.

#9.

Speak low if you speak love - Mów szeptem, jeśli mówisz o miłości.

#10.

Love, therefore, and tongue-tied simplicity

In least speak most, to my capacity.

Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie

Powie najwięcej, kiedy najmniej powie.

#11.

Be to yourself as you would to your friend. - Bądź dla siebie takim, jakim byłbyś dla przyjaciela.

Udostępnij:


Sklep

Skomentuj

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

subscribe img