Jak przetłumaczyć tekst na ukraiński?

Współcześnie znajomość języków obcych to podstawa. Najpopularniejszym z nich jest język angielski. Burzliwa sytuacja z ostatnich miesięcy i lat spowodowała, że wzrósł popyt na tłumaczenia na język ukraiński. Coraz więcej osób decyduje się na naukę języka naszych wschodnich sąsiadów – czy to z powodów zawodowych, światopoglądowych, naukowych. Jeśli nie znasz dobrze języka ukraińskiego, powierz swój tekst doświadczonym tłumaczom przysięgłym ukraińskim. Jest to szczególnie istotne w przypadku tłumaczeń przysięgłych.

Tłumaczenia na język ukraiński – kiedy to potrzebne?

Najwięcej ludzi skłania się ku zlecaniu przekładu uwierzytelnionego tłumaczom przysięgłym. Dotyczy to szczególnie imigrantów z Ukrainy, którzy dysponują dokumentami wydanymi przez ukraiński urząd, sporządzonymi w języku ukraińskim. Potrzebują oni profesjonalnych tłumaczeń przysięgłych z jednego prostego powodu – polskie urzędy nie rozpatrują żadnych spraw na podstawie obcojęzycznych dokumentów. Zająć się tym mogą profesjonalne biura tłumaczeń, zatrudniające tłumaczy przysięgłych ukraińskich. Przykładem jest biuro tłumaczeń dogadamycie.pl.

Charakterystyka tłumacza przysięgłego ukraińskiego

Tłumaczeniami na język ukraiński zajmują się doświadczeni tłumacze, którzy najczęściej ukończyli ukrainistykę lub uzyskali wysoki poziom znajomości języka ukraińskiego, podkreślony odpowiednim certyfikatem. Mogą oni zarówno dokonywać przekładu z i na język ukraiński – wiele zależy od intencji osoby zlecającej.

Warto zwrócić szczególną uwagę na tłumaczy przysięgłych z języka ukraińskiego. To osoby (o randze niemal urzędnika), które zdały państwowy egzamin i otrzymali ministerialne do wykonywania przekładów uwierzytelnionych. Dysponują oni specjalną pieczęcią, którą właśnie uwierzytelniają wykonane przez siebie tłumaczenia. Tłumacze przysięgli ukraińscy mogą zająć się przekładem różnych dokumentów urzędowych, np. aktu urodzenia, zgonu, ślubu, dokumentacji medycznej, dokumentów związanych z samochodem, kwalifikacji i uprawnień zawodowych, dyplomów ukończenia szkoły i studiów. Więcej o tłumaczach przysięgłych z i na język ukraiński oraz przybliżonych warunkach współpracy w ramach usługi możesz dowiedzieć się tutaj: https://dogadamycie.pl/uslugi/tlumaczenia-przysiegle/ukrainski/.

Tłumaczenia polsko-ukraińskie z Google Translate czy profesjonalny tłumacz przysięgły ukraiński?

Jeśli nie mamy do czynienia z dokumentami urzędowymi, lecz zwykłymi tekstami, które należy przetłumaczyć, wiele ludzi decyduje się pójść na skróty i wykorzystać Google Tłumacz. Nie da się ukryć, że to fantastyczne narzędzie do dokonywania przekładu, które przydaje się w krytycznych momentach, np. Ukrainiec musi wyjaśnić Polakowi jakąś sprawę, a nie zna dobrze języka polskiego i nie udaje się mu porozumieć „na migi”.

Nie warto jednak powierzać Google Tłumacz wszystkich tekstów, np. naukowych, literackich, marketingowych. Przy ważniejszych treściach sprawdzi się jedynie doświadczony tłumacz polsko-ukraiński i ukraińsko-polski, który pracuje w biurze tłumaczeń. Google Tłumacz to tzw. tłumaczenie maszynowe. Komputer nie wychwyci wszystkich niuansów, gier słów, slangu, które zna jedynie profesjonalny tłumacz. Nowoczesne narzędzia do tłumaczenia przydadzą się w doraźnych sytuacjach, jednak nie należy tłumaczyć za ich pośrednictwem tekstów literackich czy naukowych. Ich użycie może stworzyć takie zdania, które jedynie zrodzą nieporozumienia. O Google Tłumaczu można także zapomnieć w przypadku przekładów dokumentów urzędowych. Tłumacz przysięgły ukraiński zajmie się wszystkim.

Różnice między językiem polskim a ukraińskim

Język ukraiński jest pozornie podobny do języka polskiego. Profesjonalni tłumacze przysięgli ukraińscy (i nie tylko) wiedzą, na jakie pułapki można napotkać podczas przekładu. Laik może złapać się na tzw. fałszywych przyjaciół, gramatyczne różnice. Nie da się ukryć, że język ukraiński odgrywa coraz istotniejszą rolę w kulturze polskiej – widać to chociażby po dużych miastach, gdzie słyszy się coraz więcej ukraińskich słów. Coraz więcej osób korzysta z internetowych tłumaczy lub pomocy profesjonalnych tłumaczy na ukraiński. Warto udać się jedynie do profesjonalnych, cenionych biur tłumaczeń.

Sprawdź również, na czym polega korekta tekstu i dlaczego jest tak ważna: https://english-online.pl/na-czym-polega-korekta-tekstu/

Udostępnij: