Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Istnieje pewien pokręcony obraz męskości, w którym siła jest jednoznaczna z dominacją, w którym sukces jest jednoznaczny z brutalną konkurencją, a gdzie czułość i słabość są traktowane jak przekleństwa. To nie jest męskość. To jest jej zniekształcona, uszkodzona wersja.

Mężczyźni

znak cytatu Kiedy mężczyzna klęczy przed kobietą,
jest to gest rycerski. Kiedy kobieta klęczy przed mężczyzną, jest to gest niestosowny.

Mężczyźni
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żywot mężczyzny to walka, trud. Jeżeli mu wszelkie trudy odbierzesz, odbierzesz mu i całą wartość życia. Dopóty człowiek jest zdrowy i sił mu nie brak, tyleż mu jest potrzeby w trudach żyć, jak powietrza.

Mężczyźni

znak cytatu Najgorsze jest to że nawet ubrania mi przypominają. Najgorsze jest to że nawet obiadu nie mogę zrobić, bo przypomina mi się, jak robiłem go z tobą. A co mam powiedzieć o spaniu ? Nie śpię w ogóle, tylko płacze.

Mężczyźni

znak cytatu Chciała, by wszystko między nami działo się rozsądnie, spokojnie i powoli, tak byśmy leniwie siebie nawzajem sączyli. Ale dla mnie miłość to nie picie wody przez słomkę, zwłaszcza gdy czuję pragnienie, którego nie da się zaspokoić małymi łykami. Chciałem ją mieć od razu całym haustem, miałem ochotę się w niej utopić.

Mężczyźni
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.

Mężczyźni
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Chłopska rzecz robić, a pańska bawić się i rozkazywać.

Mężczyźni
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg stworzył ludzi na swój obraz, podobieństwo
Nie szukam Boga w ludziach, chcę znaleźć w nich człowieczeństwo

Mężczyźni
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdzie mężczyźni są zniewieściali, tam ich rolę odgrywają kobiety.

Mężczyźni
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mężczyzna nie jest mężczyzną, gdy obiecuje, lecz kiedy dotrzymuje słowa. Męskość nie polega na ilości zdobytych kobiet, ale na tym, jak traktujemy jedną. Moc mężczyzny nie leży w sile jego mięśni, ale w sile charakteru.

Mężczyźni

Zobacz więcej