Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nasza wielkość nie jest ukryta w tym, jak dużo mamy, ale w tym, jak dużo dajemy. Nie szukaj w liście lekcji do zrozumienia swojego życia, szukaj w swoim życiu lekcji do zrozumienia swojego życia.

Osoby
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dobry człowiek nie jest tym, który nie ma wad, ale tym, który pracuje nad nimi, by dążyć do swojej najlepszej wersji. Każdego dnia jest kolejną szansą na poprawę i naukę. To jest prawdziwa siła i moc dobrego człowieka.

Osoby
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie są ważne twoje tytuły, wykształcenie, pieniądze. Ważne jest tylko to, kim jesteś jako człowiek, jak traktujesz innych, i jaki zostawiasz po sobie ślad. Pamiętać trzeba, że nie można obcować z naturą ludzką, ignorując jej potrzeby poza materialnymi.

Osoby

znak cytatu Nie należy oceniać wartości człowieka na podstawie jego ubrania. Prawdziwe bogactwo jest w sercu, nie w kieszeni

Osoby
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czyż nie jest paradoksalne, że w nas, osoby tak bliskie, tak ściśle związane, mogą być tak od siebie różne, nie mające nic wspólnego, obce?

Osoby

znak cytatu Nie jesteśmy na tej ziemi, aby poddać się światu, ale przeciwnie, aby go dostosować do nas. Indywidualność jest święta. Boskość życia tkwi w naszych własnych sercach.

Osoby
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie można się bać marzeń, bo to one kształtują nasze cele. Bez nich człowiek jest jak ptak bez skrzydeł, jak dziecko bez uśmiechu, jak ogień bez ciepła. Marzenia są jak gwiazdy, które pokazują nam drogę, nawet kiedy wszystko dookoła jest za ciemne, aby zobaczyć.

Osoby
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy jesteś młody, myślisz, że wszystko, co robisz, jest oryginalne, a każda twoja myśl jest niepowtarzalna. Ale jednego dnia nauczysz się cenić powtarzalność. Zrozumiesz, że najlepsze myśli, te które naprawdę mają znaczenie, te które naprawdę wpływają na świat i twoje życie, były myślane tysiące razy. Ty nie jesteś ani oryginalny, ani wyjątkowy. Ale jesteś częścią czegoś dużo większego i to jest piękne.

Osoby

znak cytatu Nie musisz być geniuszem, ani milionerem, ani mieć specjalnych szczególnych talentów. Potrzebujesz tylko perspektywy, dystansu do siebie i dość odwagi, aby być sobą.

Osoby
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie jest darem, jakim obdarza nas Bóg, a czym je wypełnimy, zależy tylko od nas. Rola, jaką pełnimy, jest naszym wyborem, tak samo jak sposób, w jaki wykorzystujemy dany nam czas.

Osoby

Zobacz więcej