Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie oglądaj się za siebie, idź do przodu. Pracuj i nie trac czasu na to, co było, bo to nie wróci. Żyj teraz i tu. Poświęcaj swój czas i energię na teraźniejszość, bo tylko ona jest dla ciebie ważna i prawdziwa.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca nie jest karą, jest darem. Dzięki niej zdobywamy nie tylko środki do życia, ale również rozwijamy umiejętności, realizujemy pasje, ucymy się dyscypliny, doświadczamy satysfakcji i spełnienia. Praca daje nam cel i pozwala wnosić wartość do świata.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca zbliża człowieka do człowieka, rozwija miłość własną, pozwala człowiekowi spojrzeć na siebie z pewnym zadowoleniem i szacunkiem

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca jest w praktyce zawsze wolnością, ponieważ działasz według własnego planu, według swojego rozumu, a nie podlegasz cudzej woli. Nie jesteś niewolnikiem, działającym pod presją, lecz realizujesz własny zamysł

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Za tym co robimy, kryje się stworzenie samego siebie, nasza realizacja jako człowieka. Przy tym nie chodzi tylko o to, co produkujemy, ale przede wszystkim o to, jak to robimy. Nasza praca jest przedłużeniem nas samych.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy kochasz to co robisz, nie jesteś nazywany pracującym. Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc robić co kocham.

Praca

znak cytatu Bez pracy nie ma kołaczy. Kto nie próbuje, nie wie jak to jest. Kto nie pracuje, ten nie pomaga sobie ani innym. Kto nie pracuje na sukces, ten pracuje na porażkę.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy nasze prace stają się naszą pasją, a nie tylko środkiem do zarabiania, to jesteśmy w stanie przekroczyć granice naszej biologicznej dniaestii. Nie znając nudy i znużenia, jesteśmy w stanie pracować 24 godziny na dobę.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca nie jest czymś, od czego powinniśmy uciekać. Właśnie w pracy najgingliśmy się realizować, święcić, a przede wszystkim pokochać. Praca to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim prawo człowieka, który chce być odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za innych. Praca to również przywilej, bo poprzez nią otrzymujemy wynagrodzenie, które pozwala nam żyć, ale również dzięki niej można przyczytać się do dobra wspólnego.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie wartością skarb polega - tak dalece jak to wynika z moich badań - lecz pracą którą na jego zdobycie trzeba poświęcić.

Praca

Zobacz więcej