Czym jest osobowość unikająca? Osoby z tym zaburzeniem nie mają przyjaciół!

Osobowość unikająca, czyli zaburzenia schizotypowe zdecydowanie wykraczają poza normy zdrowia psychicznego oraz wpływają na funkcjonowanie zmagających się z nimi osób. Przede wszystkim takim osobom ciężko jest nawiązać bliższą relację oraz są nieskore do utrzymywania kontaktów społecznych. Wszystkie te czynniki sprawiają, że osoby zmagające się z tym zaburzeniem często nie mają przyjaciół. Jak rozpoznać, że ktoś cierpi na zaburzenia schizotypowe?

Na wstępie warto zaznaczyć, iż zaburzenia schizotypowe zaliczane są do spektrum schizofrenii. Jeżeli bliżej poznamy ich charakterystykę zauważymy, że swoim przebiegiem przypominają zaburzenia osobowości. Najbardziej widać to w przypadku zawierania bliskich znajomości. Osoby zmagające się z zaburzeniami nie potrafią nawiązywać relacji międzyludzkich, co często prowadzi do wycofania społecznego.

Jak rozpoznać osobę z osobowością schizotypową?

Znasz kogoś, kto unika kontaktów międzyludzkich i niechętnie przebywa w większym gronie ludzi oraz czuje dyskomfort w towarzystwie? Być może ta osoba zmaga się z zaburzeniami schizotypowymi. Taki człowiek zazwyczaj nie ma przyjaciół, a w sytuacjach społecznych często odczuwa lęk, czuć od niego chłód i wycofanie.

ZOBACZ TAKŻE: 7 chatakterystycznych cech słabego mężczyzny!

Ten typ osobowości charakteryzuje się przede wszystkim ograniczoną adaptacyjnością zachowań do sytuacji. Osoba z zaburzeniami może zachowywać się wręcz dziwnie i ekscentrycznie, co powinno od razu zwrócić naszą uwagę. Nie można jednak mylić osobowości schizotypowej ze schizoidalną. W przypadku pierwszej brak przyjaciół i utrudniony kontakt z ludźmi wynika z lęku, natomiast w przypadku drugiej z własnego wyboru.

Aby osobowość mogła być zakwalifikowana jako unikająca, konieczne jest spełnienie ogólnych kryteriów zaburzeń osobowości (co najmniej cztery z poniższych).

1. stałe napięcie i niepokój,
2. poczucie nieatrakcyjności indywidualnej,
3. koncentracja na krytyce,
4. niechęć do wchodzenia w związki,
5. ograniczony styl życia,
6. unikanie kontaktów społecznych w obawie przed krytyką, brakiem akceptacji i odrzuceniem.

Warto również wiedzieć, że osoby z zaburzeniami schizotypowymi niepodejmujące leczenia mogą doprowadzić do rozwoju schizofrenii. Występują one u około 3% populacji.

ZOBACZ TAKŻE: 7 rzeczy, których silne kobiety nie będą tolerować w związku!

Udostępnij: