Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Duo cum faciunt idem, non est idemgdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sic itur ad astratak się idzie do gwiazd.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gloria victis.Chwała zwyciężonym

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pecunia non olet.Pieniądze nie śmierdzą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tarde venientibus ossaspóźnionym dostają się kości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quod verum est, meum estco jest prawdziwe, jest też moje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab ovo usque ad malaod jajka do jabłek;od początku do końca.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vinum incendit iraswino rozpala gniew.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opuskoniec wieńczy dzieło.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Magnis nominis umbracień wielkiego imienia;cień dawnej świetności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Lupus in fabulao wilku mowa, a wilk tuż.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Invitum qui servat, idem facit occidentikto ocala kogoś wbrew jego woli,to tak jakby go zabijał.

Sentencje łacińskie
NASTĘPNA STRONA