Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ultra posse nemo obligaturnikt nie jest zobowiązanyzrobić więcej niż może.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus - Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy. Vernantibus annis - Latem zielonych lat. Fides, sed cui vide - Zaufaj, ale sprawdź komu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Satis verborumwystarczy słów.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Anima vilispodła dusza.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Intellegere est rei unius aeternae vel temporis. Rozumienie to rzecz wieczna lub tymczasowa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quamobrem vivite animadvertentes qui sitatis una non de die, sed de aeternitate. Commodum est, quod diei propinquus, sed incertum est, quod vitae certiora.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu O, imitatores, servum pecus!o, naśladowcy, trzodo niewolników!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cum ventis litigarewalczyć z wiatrem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe Diem, quam minimum credula postero. To znaczy 'Chwytaj dzień, ufając jak najmniej w przyszłość'.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Primus in orbe deos fecit timorbogów na świecie najpierw stworzył strach.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej