Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo iudex idoneus in propria causanikt nie jest odpowiednim sędziąwe własnej sprawie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Medice, cura te ipsum. Czyli lekarzu, ulecz samego siebie. Paradoks, że ten, kto troszczy się o zdrowie innych, często zapomina o swoim własnym

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fumum vendere(sprzedawać dym)mamić obietnicami.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, et tertia non datur. Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się – diabelską, a trzeciej nie ma.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi bene, ibi patriagdzie dobrze, tam ojczyzna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veritas numquam perit, verus amicus amico suo, verum gaudium est gaudium amicum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A fructibus eorum cognoscetis eospo ich owocach ich poznacie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est vivere sed valere vita est. Jesteśmy tym, co robimy, aby coś zmienić. Nie bierz życia zbyt poważnie, nigdy nie wyjdziesz z niego żywy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Anima vilispodła dusza.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu More antiquostarym obyczajem.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej