Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi tu Caius, ibi ego Caiagdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Respice finempatrz końca.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quot capita, tot sensusile głów, tyle opinii.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Charta non erubescitpapier się nie rumieni.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiuntkiedy chcesz, odmawiają,kiedy nie chcesz, pragną.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Stultum facit fortuna, quem perdere vultkogo los chce zgubić, tego głupcem czyni.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignis non exstinguitur igneognia nie gasi się ogniem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fumum vendere(sprzedawać dym)mamić obietnicami.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fides sine operibus mortua estwiara bez uczynków jest martwa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Poetae nascuntur, oratores fiuntpoetami się rodzą, mówcami zostają.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep