Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Divide et imperadziel i rządź.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Piscem natare docesrybę uczysz pływać.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cum ventis litigarewalczyć z wiatrem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamusjemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Irrumabo te et futuam, Aureli pathice et cinaede Furi, qui me ex versiculis meis putastis, quod sunt molliculi, parum pudicum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Audaces fortuna iuvatśmiałym szczęście sprzyja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jucundi acti laboresMiła jest praca skończona

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro, spero – Póki oddycham, mam nadzieję. Non scholae, sed vitae discimus – Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Carpe diem – Chwytaj dzień. Memento mori – Pamiętaj o śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ipsa sua melior famalepszy od swojej reputacji.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej