Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In silvam ligna ferreznosić drewno do lasu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quis custodiet ipsos custodes? Id est, kto będzie pilnować strażników samych, kiedy to, co najbardziej cenne, oddajemy pod ich opiekę?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Divide et imperadziel i rządź.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil desperandumnie należy rozpaczać.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Cytat często używany do krytyki systemu edukacji skupiającego się na teorii, zamiast praktycznej wiedzy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro, spero. Kiedy oddycham, kiedy żyję - mam nadzieję. Et nos cedamus amori. I my ustąpmy miłości. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori. Miłość zwycięża wszystko, niechaj i my ustąpimy miłości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sine ira et studiobez gniewu i zawziętości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vitam impendere vero - Poświęcić życie prawdzie. Alea iacta est - Kość została rzucona. Causa latet, vis est notissima - Przyczyna jest ukryta, siła jest najbardziej znana.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dulcis est somnus operantisłodki jest sen dla pracującego.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Dura lex, sed lex. Suum cuique. In dubio pro reo. Vox populis, vox Dei. Non omne quod ulet licetasi. Qui tacet consentire videtur. Verba volant, scripta manent. Veni, vidi, vici. Cum grano salis. Omnia vincit amor.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej