Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sub specie aeternitatisz punktu widzenia wieczności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Iucundi acti laboresmiłe są trudy zakończone.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Anima vilispodła dusza.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Maior reverentia e longinquowiększy szacunek z daleka.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Magnum in parvo(dużo w małym)wiele treści w krótkiej wypowiedzi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignorantia iuris nocetnieznajomość prawa szkodzi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quot capita, tot sensusile głów, tyle opinii.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Extremis malis extrema remediana krańcowe zło krańcowe środki.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Damnat quod non intelliguntpotępiają to, czego nie rozumieją.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Necesse est multos timeat quem multi timentwielu musi się bać ten, kogo wielu się boi.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep