Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignis non exstinguitur igneognia nie gasi się ogniem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ad futuram rei memoriamna przyszłą rzeczy pamiątkę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Invitum qui servat, idem facit occidentikto ocala kogoś wbrew jego woli,to tak jakby go zabijał.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gloria virtuti resonatsława jest echem cnoty.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Anguis in herba(wąż w trawie)ukryte niebezpieczeństwo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Faber est quisque suae fortunaekażdy jest kowalem własnego losu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Non vivitur ut edatur, sed edatur ut vivatur. Memento mori, sed memento vivere. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Auri sacra fames!Przeklęty głodzie złota!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tempus edax rerum, quidquid erit in orbe, devorat et longum subito mors imponit silentium.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pereant qui ante nos nostra dixeruntniech przepadną ci, którzy nasze słowawypowiedzieli przed nami.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej