Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mądrość w pojedynkę nie jest wystarczająca, jest niebezpieczna. Potrzebna jest także dobroć, która jest bezpieczna. Ale przede wszystkim, bez względu na kwotę mądrości i dobroci, wzajemne szanowanie jednostek jest niezbędne.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Ten klasyczny cytat łaciński przypomina nam, że nauka nie powinna być realizowana tylko w kontekście edukacji formalnej, ale powinna być procesem ciągłym, który przekształca naszą codzienną egzystencję.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie to nie chwile które minęły, ale te które czekają. Alicuius in ore non est vivere, sed valde vivere.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Audiatur et altera parstrzeba wysłuchać i drugiej strony.

Sentencje łacińskie

znak cytatu An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? Czy nie wiesz synu, z jak małą mądrością rządzi się światem?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil novi sub solenic nowego pod słońcem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Summum ius, summa iniuranajwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość;zbyt surowa kara jest krzywdą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Alter egodrugie ja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cogito, ergo sum - Myślę, więc jestem. Głęboka to prawda ukazująca jak nasze myśli kształtują naszą rzeczywistość i czynią nas istotami myślącymi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ars amandi.(Sztuka kochania)

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej