Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bonum ex malo non fitdobro nie rodzi się ze zła.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To nie koń jest dla bicia, ale bicie dla konia. Nie kochaj siebie, ale strzeż się siebie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gallus in suo sterquilinio plurimum potestkogut tylko na własnym gnojowisku dużo może.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cesso esse vir quo caecus quo clausus semiliber item proculcanda pietas et rarus excusatus reditus, alienus a terra alienus a caelo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Imperare sibi maximum est imperiumpanować nad sobą to najwyższa władza.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opus, sed dies diem docet et aeternitas - Cel wieńczy dzieło, ale dzień uczy dnia i wieczność.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendokropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Plus dat, qui in tempore datdwa razy daje, kto prędko daje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est ad astra mollis e terris via - Droga z ziemi do gwiazd nie jest łagodna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Non est ad astra mollis e terris via" - Nie jest łatwa droga z Ziemi do gwiazd. My, jako ludzie, nie powinniśmy zadowalać się prostej egzystencji, ale dążyć do szukania prawdy i poznawania nieznanego.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej