Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Litterae non erubescuntpismo się nie rumieni.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In lacte matris praebiberewyssać z mlekiem matki.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Animam debet(winien duszę)zadłużony po uszy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mens sana in corpore sanow zdrowym ciele zdrowy duch.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Corvus albusbiały kruk.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu De fumo in flammamz dymu w ogień;z deszczu pod rynnę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Multum, non multa(dużo, a niewiele)dużo pod względem jakości, mało podwzględem ilości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rixari de asini umbraspierać się o cień osła;o rzecz błachą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Caeca invidia estzazdrość jest ślepa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ridentem dicere verumz uśmiechem mówić prawdę.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep