Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nihil est ab omni parte beatumnie ma rzeczy ze wszystkich stron szczęśliwej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Feci, quod potui, faciant meliora potenteszrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mens sana in corpore sanow zdrowym ciele zdrowy duch.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non licetnie wolno; nie godzi się.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quod licet Jovi, non licet bovico wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Faber est quisque suae fortunaekażdy jest kowalem własnego losu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab Iove principium(początek od Jowisza)zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non liquetnic stąd nie wynika.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quod verum est, meum estco jest prawdziwe, jest też moje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Divitiae non sunt bonumbogactwo nie jest dobrem.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej