Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nolens volenschcąc nie chcąc.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici. Co to znaczy? Nie dla samego siebie jesteśmy narodzeni; nasze narodziny są długiem dla naszej ojczyzny i naszych przyjaciół.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non licetnie wolno; nie godzi się.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Absens carensnieobecny traci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tres faciunt collegiumtrzech tworzy kolegium.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Carpe diem. Chwytaj dzień. Cogito, ergo sum. Myślę, więc jestem. Amor vincit omnia. Miłość zwycięża wszystko. Memento mori. Pamiętaj o śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Alea iacta estkości zostały rzucone.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Natura jest najlepszym przewodnikiem życia, a prawo natury jest najwierniejszą radą. Wszystko, co jest w niezgodzie z naturą, jest skazane na zagładę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Primum non nocere, naturamque sequi, solent vitia sub conscientia clam que digestive in omni parte versari, verum sanitatem fieri que visu, adhibere, inducere, praevenire, minuere.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ipsa sua melior famalepszy od swojej reputacji.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej