Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Iucundi acti laboresmiłe są trudy zakończone.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignoti nulla cupidonieznane nie nęci;nie pragnie się czegoś,o czym się nie wie, że istnieje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ex oriente luxświatło ze wschodu (przychodzi).

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bonum ex malo non fitdobro nie rodzi się ze zła.

Sentencje łacińskie

znak cytatu "Semper invalidus qui multum sibi patiendum putat, ut auro plus debemus qui post aurum nihil putat esse pretiosius."

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus: Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Veritas odium parit: Prawda rodzi nienawiść. Amicus certus in re incerta cernitur: Prawdziwego przyjaciela poznajemy w niepewności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jest szczęśliwy ten, kto posiada więcej, lecz ten, kto mniej potrzebuje. Nie potrafi być nadmiaru, kiedy mało jest wystarczające.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Potius sero quam numquamlepiej późno niż wcale.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Est modus in rebus(mają rzeczy swą miarę)wszystko ma swoje granice.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Similia similibus curanturpodobne leczy się podobnym (homeopetia).

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej