Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. – Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia. - Seneka

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro, spero. Kiedy oddycham, kiedy żyję - mam nadzieję. Et nos cedamus amori. I my ustąpmy miłości. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori. Miłość zwycięża wszystko, niechaj i my ustąpimy miłości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si vis pacem, para bellum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori. Miłość zwycięża wszystko, poddajmy się miłości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aut bibat, aut abeatniech pije albo niech sobie idzie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quos Deus vult perdere, prius dementatkogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Seniores prioresstarsi mają pierwszeństwo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bene meritusdobrze zasłużony.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dictum sapienti satmądrej głowie dość dwie słowie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Życie jest krótkie, sztuka długa, okazja ulotna, doświadczenie niebezpieczne, sąd trudny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Labor omnia vincitpraca wszystko przezwycięża.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej