Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pedibus in sententiam iregłosować nogami(w senacie rzymskim).

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non qui parum habet,sed qui plus cupit, pauper estnie ten jest ubogi, kto mało ma,ale ten, kto chce mieć więcej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ars amandi.(Sztuka kochania)

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Absterget Deus omnem lacrimam ab oculisi otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sus Minervam docetświnia poucza Minerwę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Non vivitur ut edatur, sed edatur ut vivatur. Memento mori, sed memento vivere. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sub specie aeternitatisz punktu widzenia wieczności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Amicus certus in re incerta cernitur. Posiadać drogą przyjaciół to jest prawdziwe bogactwo. Nie liczy się to co posiadasz, ale kogo masz przy sobie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo sine vitiis estnikt nie jest bez wad.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Num custos fratris mei sum ego?czyż jestem stróżem brata mego?

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej