Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Omne ignotum pro magnificowszystko, co nieznane,wydaje się wspaniałe.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Imperare sibi maximum est imperiumpanować nad sobą to najwyższa władza.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dies iraedzień gniewu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Signum temporisznak czasu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Non est ad astra mollis e terris via" - Nie jest łatwa droga z Ziemi do gwiazd. My, jako ludzie, nie powinniśmy zadowalać się prostej egzystencji, ale dążyć do szukania prawdy i poznawania nieznanego.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Boss lassus fortius figit pedemzmęczony wół szybciej pracuje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ambitiosa non est famesgłód nie ma ambicji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Po wielokroć rzeczy, które uczymy się w szkole, nie mają zastosowania w prawdziwym życiu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus, co oznacza, że nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dulcis est somnus operantisłodki jest sen dla pracującego.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej