Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Roma locuta, causa finitaRzym przemówił, sprawa skończona.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sic itur ad astratak się idzie do gwiazd.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Conflabunt gladios suos in vomeresprzekują swoje miecze na lemiesze.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Viribus unitisWspólnymi siłami

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fortuna favet fortibuslos sprzyja dzielnym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quod verum est, meum estco jest prawdziwe, jest też moje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Per fas et nefasnie przebierając w środkach.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Absens carensnieobecny traci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mea culpa, mea maxima culpamoja wina, moja bardzo wielka wina.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab Iove principium(początek od Jowisza)zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep