Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quos Deus vult perdere, prius dementatkogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ecce homooto człowiek.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Honesta res est laeta paupertasszacowna to rzecz pogodne ubóstwo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Semper inops quicumque cupit. Qui cupidis nomen negare non potest, parum habere videtur, etsi possidet omnia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Primum vivere, deinde philosophari. Leń nie jest ani piękny, ani potrzebny, ani zdrowy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi bene, ibi patriagdzie dobrze, tam ojczyzna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mutato nomine de te fabula narraturo tobie ta bajka mówi,choć pod zmienionym imieniem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu O sancta simplicitas!o święta naiwności!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Oculum pro oculo, dentem pro denteoko za oko, ząb za ząb.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bona fidew dobrej wierze.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej