Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu "Semper invalidus qui multum sibi patiendum putat, ut auro plus debemus qui post aurum nihil putat esse pretiosius."

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Relata referopowtarzam, co ułyszałem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Num custos fratris mei sum ego?czyż jestem stróżem brata mego?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. To oznacza, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale nie poprawiać swoich błędów jest diabelskie.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Musisz sobie przyswoić to, czego nauczyłeś się w szkole, i zastosować to w prawdziwym życiu

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pereant qui ante nos nostra dixeruntniech przepadną ci, którzy nasze słowawypowiedzieli przed nami.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo sine vitiis estnikt nie jest bez wad.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo est casu bonusnikt nie jest dobry przez przypadek.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento mori, stojące u podstaw starożytnego stoicyzmu, jest przypomnieniem o ludzkiej śmiertelności i zachętą do życia tutaj i teraz, świadomie wykorzystując każdą chwilę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero - Chwytaj dzień, jak najmniejszych ufając przyszłości. Memento mori – Pamiętaj o śmierci. Sol omnibus lucet – Słońce świeci dla wszystkich. Amor omnibus idem – Miłość jest tym samym dla wszystkich.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej