Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cedant arma togaeniech oręż ustąpi przed togą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Faber est quisque suae fortunaekażdy jest kowalem własnego losu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Potius sero quam numquamlepiej późno niż wcale.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rixari de asini umbraspierać się o cień osła;o rzecz błachą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Anguis in herba(wąż w trawie)ukryte niebezpieczeństwo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Divitiae non sunt bonumbogactwo nie jest dobrem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ad calendas Graecasdo greckich kalendna czas nieokreślony.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Utilam falsus vates sim!obym był fałszywym prorokiem!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tuta timensbojąc się rzeczy bezpiecznych.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignavis sepmer feriaelenie zawsze mają święto.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep