Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mens sana in corpore sanow zdrowym ciele zdrowy duch.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, et tertia non datur. Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się – diabelską, a trzeciej nie ma.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Ten klasyczny cytat łaciński przypomina nam, że nauka nie powinna być realizowana tylko w kontekście edukacji formalnej, ale powinna być procesem ciągłym, który przekształca naszą codzienną egzystencję.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Alea iacta estkości zostały rzucone.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Duo cum faciunt idem, non est idemgdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Melior est canis vivus leone mortuolepszy jest żywy pies od martwego lwa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Życie jest krótkie, sztuka długa, okazja ulotna, doświadczenie niebezpieczne, sąd trudny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Periculum in moraniebezpieczeństwo w zwłoce.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Virtus est medium vitiorum et utrinque reductum. – Cnota jest środkiem między wadami i jest od nich odzyskiwana.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Divitiae non sunt bonumbogactwo nie jest dobrem.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej