Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, et tertia non datur – Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się przy błędzie jest rzeczą diabelską, a trzeciej drogi nie ma.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Mądrość ta przypuszcza, że celem edukacji jest przygotowanie nas do przyszłości, zamiast po prostu nauczyć nas, jak zdać testy i egzaminy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pedibus in sententiam iregłosować nogami(w senacie rzymskim).

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opuskoniec wieńczy dzieło.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ultra posse nemo obligaturnikt nie jest zobowiązanyzrobić więcej niż może.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Res sacra misernieszczęśliwy jest rzeczą świętą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuitnie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non qui parum habet,sed qui plus cupit, pauper estnie ten jest ubogi, kto mało ma,ale ten, kto chce mieć więcej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Divitiae non sunt bonumbogactwo nie jest dobrem.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej