Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Absens carensnieobecny traci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Non est ad astra mollis e terris via" - Nie jest łatwa droga z Ziemi do gwiazd. My, jako ludzie, nie powinniśmy zadowalać się prostej egzystencji, ale dążyć do szukania prawdy i poznawania nieznanego.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Plus dat, qui in tempore datdwa razy daje, kto prędko daje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ecce tibi lupum in sermone.O wilku mowa

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. To znaczy, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale trwać w błędzie jest diabelskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Labor omnia vincitpraca wszystko przezwycięża.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Se contentus est sapiensmędrzec zadowala się sobą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil novi sub solenic nowego pod słońcem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ridentem dicere verumz uśmiechem mówić prawdę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fames est optimus coquusgłód jest najlepszym kucharzem.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej