Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ecce homooto człowiek.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Sapiens sapientiae consilio est contentus, neque umquam eum demeritum factum paenitet, quia recte factum non potest non esse optimum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quot capita, tot sensusile głów, tyle opinii.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non compos mentisniespełna rozumu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dulcis est somnus operantisłodki jest sen dla pracującego.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ipsa sua melior famalepszy od swojej reputacji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Absence of evidence is not evidence of absence. To jest część filozofii naukowej i stanowi ostrzeżenie, że nie można przypuszczać braku czegoś, zaledwie dlatego, że nie ma dowodów na jego istnienie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jucundi acti laboresMiła jest praca skończona

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sub specie aeternitatisz punktu widzenia wieczności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil nisi benemów dobrze lub wcale.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej