Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu O, imitatores, servum pecus!o, naśladowcy, trzodo niewolników!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Iustitias vestras iudicabosprawiedliwość waszą sądzić będą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bona valetudo melior est quam maximae divitiae. Verba volant, scripta manent. Veni, vidi, vici. Carpe diem. Memento mori. Tempus fugit.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pauca sed matura. Mało, ale dojrzale. Myśli trzeba kojące, szlachetne, wielkie, które coś wnoszą do twojego życia. Nie liczy się ilość, ale jakość

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sursum cordaw górę serca;nie traćcie ducha.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Penitus toto divisos orbe Britannos. Brytania, oddzielona od całego świata. Fama volat. Sława lata.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To stwierdzenie podkreśla, że edukacja ma za zadanie przygotować do życia, a nie tylko zdobywanie wiedzy dla szkoły.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si vis pacem, para bellum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori. Miłość zwycięża wszystko, poddajmy się miłości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sit nox cum somno, sit sine lite diesniech noc nie będzie bezsenna,a dzień upłynie bez kłótni.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In articulo mortisw obliczu śmierci.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej