Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pacta sunt servandanależy dotrzymywać układów.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Persona est homo, naturae rationalis individua substantia. Possono fare del male, ma non possono farmi male.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quot homines, tot sententiaeilu ludzi, tyle zdań.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Animam debet(winien duszę)zadłużony po uszy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In articulo mortisw obliczu śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dictum sapienti satmądrej głowie dość dwie słowie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Primum non nocereprzede wszystkim nie szkodzić.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vis maiorsiła wyższa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Difficile est satiram non scriberetrudno nie pisać satyry.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gladiator in arena consilium capitgladiator decyduje dopiero na arenie.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej