znak cytatu Wiedza zawsze poprzedza działanie.
Informacje zdobyte samodzielnie są cenniejsze
od tych, które otrzymuje się od innych.

Fragmenty z książek

znak cytatu Odpowiedź na swoje pytanie poznasz
wtedy, gdy nie będziesz już musiał go zadawać

Fragmenty z książek

znak cytatu Zostawili po sobie takie rany, które miały nigdy się nie zabliźnić.

Inne

znak cytatu Rozmyślał o życiu, które przerywa - a może kończy? - śmierć.

Fragmenty z książek

znak cytatu Rozmyślał o życiu, które przerywa - a może kończy? - śmierć.

Inne

znak cytatu Odpowiedź na swoje pytanie poznasz wtedy, gdy nie będziesz już musiał go zadawać.

Inne

znak cytatu Spodobało mu się brzmienie swojego imienia w jej ustach.

Inne