znak cytatu Najkrótsze słowa - tak i nie,
a wymagają największego namysłu.

Człowiek

znak cytatu Najkrótsze słowa -tak i nie,
a wymagają największego namysłu.

Inne