znak cytatu (…) niezwykłość wydarzenia nie świadczy o tym, że nie może ono zaistnieć.

Fragmenty z książek