znak cytatu (...) nadmiar myślenia (...) może przywieść męża do rozterki, a rozterka do ruiny.

Inne

znak cytatu Głupi mężczyzna to ruina każdej kobiety.

Inne

znak cytatu Nie spotkałem nigdy nikogo, kto spełniając dobre uczynki, popadłby w ruinę.

Inne

znak cytatu Stary człowiek - to myśląca ruina.

Człowiek