znak cytatu Uświadomiona cnota oblicz równie dobrze jak występek.

Życie

znak cytatu Każdy występek jest pospolity, tak samo jak każda pospolitość jest występkiem.

Fragmenty z książek

znak cytatu Uświadomiona cnota oblicz równie dobrze jak występek.

Życie

znak cytatu (Należy...) boleć nad występkiem, a cieszyć się z napomnienia.

Życie