Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Wolność jest niczym bez sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest niczym bez miłosierdzia. Miłosierdzie jest niczym bez prawdomówności. Prawdomówność jest niczym bez miłośći. A miłość to wolność od wszelkiego zła.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tylko ten jest wolny, kto w swoich wysiłkach polega na sobie samym, a nie na innych. Tylko ten jest wolny, kto jest świadomy, że wolność jest nieograniczonym polem do własnych wysiłków.

Wolność

znak cytatu Wolność to jedna z najszlachetniejszych rzeczy, które Bóg dał człowiekowi. Ale to nie jest wolność 'od' obowiązków, lecz wolność 'do' spełniania obowiązków.

Wolność

znak cytatu Przebaczenie daje mi wolność od nienawiści, urazy i żalu. Przebaczenie daje mi siłę.

Wolność

znak cytatu Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu W każdej chwili możemy zdecydować, kim chcemy być. Nie jesteśmy więźniami naszej przeszłości, ale panami naszej przyszłości. Wolność to nie tylko prawo do ruchu, ale także prawo do zmiany.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie jest stan, to jest wybór. To nie jest dar, który dostajesz. To jest decyzja, którą podejmujesz.

Wolność

znak cytatu Wolność jest największą wartością życia człowieka. Bez wolności człowiek jest jak ptak bez skrzydeł, nie może się rozwijać ani realizować swoich marzeń. Wolność jest fundamentem każdego demokratycznego społeczeństwa i zasługą każdego obywatela, który przestrzega praw i obowiązków.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie tylko prawo do robienia tego, co chcemy, ale przede wszystkim umiejętność bycia kim chcemy. To prawo do tworzenia własnej drogi, nawet jeśli inni jej nie widzą. To szansę na pokonanie własnych lęków i stworzenie własnej rzeczywistości.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu tego, co się podoba, ale na tym, że nie musisz robić tego, czego nie chcesz. To, co nazwałbym wolnością serca.

Wolność

Zobacz więcej