Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zniewolony umysł to największe niewolnictwo. Rządy mogą zabrać wolność cielesną, ale duch ludzki może pozostać wolny jak ptak, samoogranizczający się przez swoje wartości i aspiracje.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Być wolnym nie znaczy tylko zrzucić kajdany, ale żyć w taki sposób, aby szanować i pobudzać wolność innych.

Wolność

znak cytatu Nie ma czegoś takiego jak wolność, są tylko różne rodzaje niewoli.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na tym, że możemy wszystko, ale na tym, że nie musimy wszystkiego.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest niczym, jeżeli nie jest to wolność robić coś dobrego. Każda inna wolność jest iluzją. Każdy człowiek stworzony dla dobra jest zdolny do zła.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nigdy nic tak nie przypomina niewoli, jak wolność bez prawdy, i nic tak kipiącej prawdy, jak niewola wolności. Żyjemy na jej pograniczu, i zawsze jesteśmy nienasyceni

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie tylko prawo do tego, co chcemy, ale przede wszystkim zrozumienie tego, kim jesteśmy. Nie jesteśmy wolni, póki wierzymy, że nasza wolność jest limitowana przez siły zewnętrzne. Prawdziwa wolność to wewnętrzna przemiana i świadomość swojego miejsca w świecie.

Wolność

znak cytatu Wolność to jednocześnie najwspanialszy dar natury człowiekowi i najcięższe z możliwych brzemień. To, jak człowiek ją przyjmuje, zależy od mocy jego charakteru.

Wolność

znak cytatu Kto się udaje na dwory tyranów wolnym choć pójdzie,niewolnikiem ich jest .

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to znalezienie drogi do siebie. To znaczy odnalezienie samego siebie. To jest moje pojącie wolności. Właśnie to dokładnie oznacza bycie wolnym: odnalezienie siebie we wszystkich rzeczach.

Wolność

Zobacz więcej