Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Pesymista co dnia musi wynajdywać sobie inne racje istnienia; jest on ofiarą "sensu" życia.

Życie

znak cytatu Lecz korzyść z tego krótka, jak dzień zimą.

Życie

znak cytatu Są straty, po których nigdy się nie otrząśniemy.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Codziennie znajdujemy Łazarza, jeśli go szukamy, co dzień widzimy Łazarza, choćbyśmy go nie szukali.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czy sądzicie, że dobrze odegrałem swoją rolę w tej życiowej farsie?

Życie

znak cytatu Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co sie przydarza.

Życie

znak cytatu Nie żałuj, nigdy nie żałuj,
że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego
nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Krótki okres życia jest dostatecznie długi na to, aby żyć dobrze i uczciwie.

Życie

znak cytatu Ocalili mnie od śmierci, ale nikt nie ocalił mnie od tego, co potem.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Myślenie o śmierci przedłuża życie.

Życie

Zobacz więcej