Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Pozostaje nam jedna rzecz poza
Bogiem: pragnienie Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg jest tylko jedno słowo. Ale jakim różnymi doświadczeniami, jakimi różnymi uczuciami, jakimi różnymi sposobami my go definiujemy!

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pustynia, tak w sensie dosłownym jak i przenośnym pozostawia człowiekowi wybór tylko między dwoma absolutami: Bogiem i Jego przeciwnikiem.

Bóg

znak cytatu Tam, gdzie jest miłość, tam jest również Bóg.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Śmierć może być pocałunkiem Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie w każdą sobotęRobi Bóg wypłatę.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Modlitwa jest kluczem rano i zasuwą na wieczór.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdzie nie ma wiary, tam Są zabobony;gdzie nie ma Boga, tam królują zjawy.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie jest matematyką. Nie jest chemią. Bóg jest prawodą. Jest przede wszystkim miłością. Kto nie kocha, ten nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg umieścił w człowieku to, czym człowiek może się z Bogiem porozumieć, tym jest jedynie miłość. Nie przez zasługi, nie przez prace, jedynie przez miłość jesteśmy zbliżeni do Boga.

Bóg

Zobacz więcej