Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ten, kto się modli, wiąże niebo i ziemię.

Bóg

znak cytatu Przyjaciele Pana Boga wszędzie się rozpoznają

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli On "mocy, aby się stali dziećmi Bożymi".

Bóg

znak cytatu Bóg jest najpiękniejszym z wszystkich pięknych, najprawdziwszym z prawdziwych, najdoskonalszym z doskonałych. To On jest źródłem wszelkiego dobra, prawdy, piękna i mądrości, którymi cieszą się stworzenia.

Bóg

znak cytatu Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną

Bóg

znak cytatu Zawiść jest religią przeciętniaków.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie zamyka człowiekowi drzwi do wieczności. Jest zawsze gotów, aby przebaczyć, przywrócić godność, wskazać drogę. Zdrada najbardziej boli, ale nawet ona nie jest w stanie oddzielić nas od Bożej miłości.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek je sam nie pokręci.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Lepiej mów mniej niż więcej, zostawiając resztę i powierzając wszystko Panu Bogu.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg, który nie jest w stanie znieść kontrastu, nie jest Bogiem; jest idolem stworzonym przez nasze 'ja'. Przyjmuje kształt i cechy, jakie mu nadajemy.

Bóg

Zobacz więcej