Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Módlmy się! Kto się modli, ten otrzymuje.

Bóg

znak cytatu  "Bóg swoim aniołom
dał rozkaz o Tobie,
aby Cię strzegli
na wszystkich Twych
drogach”

Bóg

znak cytatu Źródłem idei wolności człowieka jest Biblia.

Bóg

znak cytatu A od przyjaciół chroń nas Bóg!

Bóg

znak cytatu Zaropiałe oczy Boga będą uzdrowione.

Bóg

znak cytatu Kto szczerze wątpi, ten ma w sobie więcej wiary niż wszystkie archanioły Boga.

Bóg

znak cytatu W braku równości też się Bóg objawia.

Bóg

znak cytatu Jak bardzo to, kim człowiek jest, zależy od Boga, w którego wierzy?

Bóg

znak cytatu Boże mój, źródłem jakże nieprzebranych cierpień może być literatura.

Bóg

znak cytatu W mojej głowie odzywa
się stare porzekadło: z czego śmieje się Bóg? Odpowiedź:
z ludzkich planów.

Bóg

Zobacz więcej


Sklep