Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Im bardziej wątpiłem w Boga, tym bardziej opieszale Go szukałem.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cokolwiek prowadzi nas do Boga, jest dla nas dobrą drogą. Nawet cierpienie. Jeśli cierpienie prowadzi do Boga, to jest dobrą drogą. Jeśli jednak cierpienie prowadzi do samotności, do rozpaczy i gniewu, i odwracamy się od Boga, to jest zła droga.

Bóg

znak cytatu Bóg, o wielkiej moc osobowości, który jest bardzo podobny do człowieka jest wiecznie żyjący, nie podlega zniszczeniu, jest zawsze wolny od narodzin i śmierci, jest wiecznym jestestwem niezmiennym i wiecznym. Choć jest wszechobecny, nie jest zanieczyszczony związkami z tym materialnym światem.

Bóg

znak cytatu Źródłem idei wolności człowieka jest Biblia.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie przychodzi Bóg do człowieka z gotowymi rozwiązaniami, podaje gotowe wyjścia, ani nie każe spełniać pewnych warunków, by zyskać Jego miłość. Bóg jest blisko, jest „Emmanuel”, to znaczy 'Bóg z nami'. A tajemnica Bożego 'z nami' mówi, że Bóg nie jest Bóg bez człowieka: to wielka tajemnica! Bóg nie jest Bóg bez człowieka: to jest godna zapamiętania.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mesjasz przyszedł naprawdę, lecz teraz powinniśmy Go znowu oczekiwać, bardziej niż kiedykolwiek - i to już nie mała grupka wybranych, lecz wszyscy ludzie. Pan nierychło przyjdzie, jeśli nie będziemy Go usilnie oczekiwać. Właśnie to nagromadzenie pragnień ma wywołać Paruzję.

Bóg

znak cytatu Istnieje coś jak gdyby wcielenie Boga
w świat, a piękno jest Jego znakiem.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ma takiej ludzkiej rzeczywistości, której człowiek nie mógłby zepsuć, której nie psujemy przez nasz egoizm. Modlitwa też temu podlega.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Lapides clamabuntkamienie wołać będą.

Bóg

Zobacz więcej