Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu W Jezusie Chrystusie zaczęła się już nawet najodleglejsza przyszłość.

Bóg

znak cytatu Pozostaje nam jedna rzecz poza
Bogiem: pragnienie Boga.

Bóg

znak cytatu Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Od oblicza Twego niech wyjdzie wyrok o mnie, oczy Twoje widzą, co jest prawe.

Bóg

znak cytatu Zły Bóg, dał mi wszystko, czego nie cierpię.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie my kochamy biednych, lecz Chrystus; Chrystus kocha ich przez nas, ponieważ chce być cieleśnie blisko nich.

Bóg

znak cytatu Czy nie jest tak, że we wszystkich religiach po zdjęciu tego co zewnętrzne, jest jeden Bóg.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wierzyć znaczy nie tylko wznosić oczy do Boga i uwielbiać go; trzeba jeszcze umieć patrzeć na ziemię ludzkimi oczami Chrystusa.

Bóg

znak cytatu Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz?

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zabijajcie ich wszystkich, Bóg rozpozna swoich.

Bóg

Zobacz więcej


Sklep